Friday, 23 June 2017

Suku Bajau Borneo

Ilmu Linguistik membuktikan Bajau berasal dari Borneo.

Suku kaum Bajau aslinya berasal dari Borneo; leluhur mereka kemungkinan berasal dari sekitar Kalimantan kerana bahasa Barito berasal dari Kalimantan. Walaupun suku kaum Bajau baru membuat penempatan secara besar-besaran di Sabah sekitar abad-18/19 berdasarkan dari catatan-catatan para pengembara Barat, tapi mereka merupakan penduduk asli Borneo, ini dapat dibuktikan dengan bahasa mereka. Menurut “Summer Institute of Linguistics dari Universiti North Dakota,” bahasa Bajau berbeza dengan bahasa Tausug dan Iranun. Bahasa Tausug termasuk dalam rumpun Bisaya Filipina (Greater Central Philippine), semantara bahasa Iranun pula termasuk dalam rumpun Danao/Maranao-Iranon (Greater Central Philippine). Bahasa Bajau pula tidak termasuk dalam rumpun Greater Central Philippine, tapi termasuk dalam rumpun Bornean dari sub “Greater Barito.” Berikut merupakan klasifikasi bahasa Bajau menurut SIL :

1. Sama, central :
Austronesian, Malayo-Polynesian, Greater Barito, Sama-Bajaw, Sulu-Borneo, Inner Sulu Sama

2. Sama, Southern :
Austronesian, Malayo-Polynesian, Greater Barito, Sama-Bajaw, Sulu-Borneo, Inner Sulu Sama

3. Sama, Balangingih :
Austronesian, Malayo-Polynesian, Greater Barito, Sama-Bajaw, Sulu-Borneo, Inner Sulu Sama

4. Bajau, West Coast :
Austronesian, Malayo-Polynesian, Greater Barito, Sama-Bajaw, Sulu-Borneo, Borneo Coast Bajaw

Istilah “sulu” dalam klasifikasi tersebut tidak ada kaitannya dengan etnik Tausug di Kepulauan Sulu, hanya merujuk kepada tempat (kepulauan Sulu) di mana ada banyak suku kaum Bajau. Jikalau ditelusuri dari suku-suku kaum yang disebut Greater Barito, mereka terdiri dari suku kaum Dayak yang ada di Kalimantan misalnya Dayak Ma’anyan, Dusun Witu, Dusun Malang, Dusun Deyah, Taboyan, Ot Danum, Bakumpai, Ngaju, Benuaq, Tunjung, Paser dan sebagainya. Salah satu rumpun bahasa Barito yang tersebar jauh dari Borneo adalah suku kaum Malagasy yang belayar ke Pulau Magadaskar dekat Afrika dan menjadi suku kaum peribumi mejoriti di Magadaskar. Bahasa Malagasy memiliki persamaan dengan bahasa Dayak Ma’anyan. Selain kaum Malagasy, suku kaum Bajau juga tersebar ke seluruh Nusantara : Sumatera, pesisir Kalimantan, Sulawesi dan sejauh Nusa Tenggara Timur.

Suku kaum Bajau ini bole dikatakan “pelaut Borneo,” maka penempatan mereka mulai bertebaran jauh dari pusat asal usulnya. Tidak menghairankan mengapa banyak suku kaum Barito yang yang tersebar sejauh Flores dan Magadaskar, kerana suku kaum seperti  Ma’anyan dan Bajau ini pakar ilmu pelayaran, walaupun sekarang tidak ada lagi suku kaum Dayak Ma’anyan yang jadi pelaut, tinggal suku kaum Bajau yang masih akrab dengan laut. Beberapa suku kaum Bajau meninggalkan kehidupan di laut dan menetap kekal di darat menyertai suku-suku kaum Bornean yang lain seperti Dusun dan Murut; mereka yang menetap kekal di darat dipanggil “Sama.” Beberapa daripada mereka mengadopsi kemahiran pertanian dari suku kaum yang mereka panggil “Idaan (Dusun),” dan mulai menanam padi.

Mungkin sebab musabab mengapa suku kaum Bajau ini dianggap orang luar, kerana mereka merupakan peneroka laut. Jikalau suku kaum rumpun Bornean yang di darat seperti Dusun dan Murut adalah pakar dalam meneroka hutan dan bukit bukau, suku kaum Bornean yang di laut seperti Bajau pula pakar dalam meneroka lautan. Untuk pengetahuan bersama, suku-suku kaum yang digelar “Bornean” itu adalah suku kaum yang berada dalam rumpun-rumpun bahasa berikut :

1. North Bornean
= Dusun-Bisaya, Murut, Tidung, Melanau, Idaan, Kajang, Lundayeh, kelabit, etc.

2 Land Dayak
= Bidayuh, Bakati, Jangkang, Sanggau, etc.

3. Kayan
= Kayan, Kenyah, Modang, Bahau, Murik, etc.

4. Barito
= Rumpun Barito dibahagikan kepada 4 keluarga bahasa, iaitu :

i) Barito Timur : Ma’anyan, Dusun Deyah, Taboyan, Paser, etc.
ii) Barito Barat : Bakumpai, Ngaju, Ot Danum, etc.
iii) Mahakam : Tunjung, Benuaq, etc.
iv) Sama-Bajaw : Sama, Balangingi, Palau, Ubian, etc.

Pendapat yang mengatakan Bajau berasal dari Johor atau Riau-Lingga adalah kurang tepat, kerana jikalau menggunakan teori “diversiti” maka pendapat ini akan gugur dengan sendirinya. Hal ini kerana, Riau-Lingga dan Johor bukanlah kawasan asal-usulnya suku kaum Bornean dari rumpun “Barito Besar (Greater Barito).” Kawasan asal-usulnya suku bangsa rumpun Barito adalah di sekitar Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Suku kaum Bajau yang ada di Riau-Lingga, Sulawesi, Maluku, NTT dan kawasan perairan Burma itu kemungkinan besar adalah penghijrah dari Borneo. Sama seperti salah satu suku bangsa rumpun “Barito Besar” yang sejak abad-9 telah belayar dan berhijrah ke Magadaskar lalu menjadi bangsa Malagasy di Pulau Magadaskar berdekatan Afrika.

Pendapat yang mengatakan Bajau adalah “rumpun Melayu” juga kurang tepat kerana pendapat ini muncul hasil pengaruh dari ideology politik berbanding muncul dari hasil penelitian ilmiah, kerana tidak ada satupun ahli-ahli bahasa yang mengatakan Bajau sebagai “etnik Melayu.” Jumlah populasi Bajau di Sabah sekitar 440,000 orang. Jumlah populasi mereka worldwide pula sekitar 1.1 juta orang.

-Aki Rumantai, 2017-

No comments:

Post a Comment